dakraam.shop
dakraam met vakkundige montage

Stuifsneeuw & Condens 


Stuifsneeuw


Zorg ervoor dat bij de weersomstandigheden in de winter dagen (stuifsneeuw en sneeuwstorm) uw dakraam geheel gesloten is. Sluit daarbij ook de ventilatiehandgreep!
De sneeuw is zo fijn, bijna stof, dat het overal doorheen dringt en voor lekkage problemen kan zorgen.
De sneeuw hoopt zich op onder dakpannen en komt overal.
Bij alle openingen op het dak zoals dakramen, dakkapellen, schoorstenen en afvoerpijpen kan de stuifsneeuw naar binnen dringen.

Eventuele lekkages zijn helaas inherent aan sneeuwval en condens dat daardoor ontstaat.
dit valt dus ook niet onder garantie montage dakraam 
Met koude temperaturen is alles op het dakraam een koudebrug.
Het lijstwerk, het glaselement, de scharnieren, alles.
Dit kunnen we zoveel mogelijk voorkomen door de ventilatieklep dicht te houden.
Hierdoor kan er geen warme lucht van binnen condenseren tegen het lijstwerk.
Dit houdt in dat de condensatie ook minder snel zal ontstaan.
Als de klep open is dan zal de condensatie nooit stoppen.
Dit is een oplossing die door AMS is getest de afgelopen twee maanden.
Daarnaast is het belangrijk om in deze periode 3 á 4 keer per dag even 10 minuten het raam volledig open te zetten, zodat het binnenklimaat hetzelfde kan worden als het buitenklimaat.
Ook dit is een manier om condensatie tegen te gaan. 

Sowieso is het advies om bij een temperatuur van 4 graden Celsius of lager, de ventilatieklep gesloten te houden.
Dit zijn als het ware de wintervoorschriften. 

Condens, een veel voorkomend probleem


Het belang van vochtafvoer

Vocht vormt een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven. Een gemiddeld gezin, bestaande uit 2 volwassenen en 2 kinderen, produceert per etmaal maar liefst 15 liter water (in de vorm van damp!). Het grootste deel hiervan ontstaat uit het uitademen van lucht. Maar ook bij het koken, douchen, afwassen en door het drogen van wasgoed komt er veel vocht in de vorm van waterdamp in de woning. Al deze vochtige lucht moet, elke dag weer, naar buiten afgevoerd worden. Gebeurt dit niet dan kan het vocht zoals eerder genoemd schade toebrengen aan uw woning of zelfs uw gezondheid.

Condensatie aan de binnenzijde van een VELUX dakvenster

Condensatie aan de binnenkant van de ruit en / of het frame is een volledig natuurlijk verschijnsel en niet iets wat wordt veroorzaakt door een defect in uw VELUX dakvenster.

Condensatie treedt op wanneer het niveau van de luchtvochtigheid in de woning te hoog is. Condensatie vormt dan op relatief koude oppervlakken, zoals een ruit en metalen delen rondom het raam.
Condens problemen doen zich over het algemeen voor in de winter bij temperaturen rond het vriespunt, aangezien het temperatuurverschil tussen binnen en buiten dan enorm groot is.
Uiteindelijk kan dit in sommige gevallen voor flinke “condens” lekkage zorgen. De onmiddellijke oplossing de afwerking rond het dakraam schilderen en kitten en het voldoende ventileren van de ruimte, bij voorkeur een paar keer per dag gedurende ongeveer 5 minuten.

Badkamers, slaapkamers en zolders waar bijvoorbeeld de was wordt gedroogd zijn vertrekken die goed geventileerd dienen te worden om condens problemen te voorkomen.

Ventilatieklep 

Als de dakhelling echter flauwer is dan 45° of de luchtstroom verstoord wordt, zal de ventilatieopening van het dakraam eerder lucht afvoeren in plaats van toevoeren. Condensvorming door een te hoge luchtvochtigheid is dan denkbaar aan de binnenzijde van de aluminium lijsten. Alle lucht moet namelijk door een relatief kleine opening achter de ventilatieklep van het dakraam worden afgevoerd. Condensvorming kan dan tegen de beglazing aan de kamerzijde, maar ook onder de afdek lijsten aan de buitenzijde ontstaan. Om deze vorm van lekkage tegen te gaan kunt u dus het beste de klep dicht laten bij een lage buitentemperatuur.

Condensatie aan de buitenzijde van een VELUX dakvenster

De regelgeving verplicht het om bij het ontwerpen van woningen en gebouwen voor een zo hoog mogelijke isolatiewaarde van deze woningen of gebouwen te zorgen. Hierdoor wordt het stookgedrag namelijk positief beïnvloed, waardoor er minder energie verbruikt wordt en dus minder CO2 in het milieu te recht komt. De beglazing die wordt toegepast om aan deze zelfde voorwaarden te kunnen voldoen is hoogrendement beglazing, ook wel HR++ genoemd.

Dubbele beglazing heeft de afgelopen 10 jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De isolatiewaarde van een glaselement wordt aangegeven met een
U-waarde. Hoe kleiner deze U-waarde des te groter is het isolerend vermogen van een glaselement. Standaard dubbele beglazing heeft een U-waarde van circa 2,8 W/m²K terwijl HR++ beglazing een U-waarde heeft van 1,2 W/m²K. Het extra isolerend vermogen van een HR++ glaselement wordt verkregen door het toepassen van opgedampte folies op de glaselementen en door middel van het met gas vullen van de spouw, de open ruimte tussen twee glasbladen in.

Door de hoge isolatiewaarde van HR++ beglazing wordt de temperatuur van het buitenblad slechts in zeer geringe mate beïnvloed door de verwarmde binnenomgeving. Het warmteverlies via de beglazing is dus zeer minimaal en de kans op condensvorming aan de binnenzijde van het glas zeer gering. Condensvorming aan de buitenzijde van een autoruit is een normaal verschijnsel. Iedereen vindt het dan ook niet meer dan normaal dat hij of zij, gedurende bepaalde jaargetijden, zijn of haar autoruiten schoon moet maken alvorens men kan wegrijden. Condensvorming aan buitenzijde van een HR++ glaselement wordt daarentegen eerder als lastig of irritant ervaren. Echter in beide gevallen hebben we toch met één en hetzelfde natuurkundige verschijnsel te maken.

Condensvorming treedt op zodra de luchttemperatuur of de temperatuur van een materiaal beneden het zogenaamde dauwpunt komt. Lucht bevat altijd vocht en afhankelijk van de omstandigheden kan dit meer of minder zijn. Naarmate de omgevingstemperatuur hoger is, is de opnamecapaciteit van vocht groter. Daar tegenover staat dat naarmate de omgevingstemperatuur lager is, er minder vocht opgenomen kan worden. De temperatuur waarbij de lucht volledig verzadigd is met vocht, wordt het dauwpunt genoemd. Als deze verzadigde lucht vervolgens in contact komt met een materiaal waarvan de temperatuur lager is dan het dauwpunt, ontstaat er condensvorming op dat materiaal. Als we het voorgaande op een HR++glaselement betrekken, zal in de avond en gedurende de nacht de omgevingstemperatuur dalen en dus ook het buitenblad van het glaselement in temperatuur afkoelen. In de loop van de ochtend zal vervolgens de omgevingstemperatuur weer toenemen, terwijl het glaselement (buitenblad) koud blijft voor een langere periode. Bij een hoge luchtvochtigheid, het dauwpunt, zal condensvorming het gevolg zijn. We mogen dus concluderen dat de condensvorming aan de buitenzijde van de HR++ glaselement het bewijs is van een uitstekend extra isolerend glaselement.

Uit onderzoeken door TNO is gebleken dat er een aantal factoren zijn die de mate waarin condensvorming kan optreden beïnvloeden. Wind, bewolking, warmtegeleiding van het glaselement, oriëntatie van de woning maar ook de hellingshoek van het dak spelen hierbij een rol, waarbij vermeld kan worden dat hoe flauwer de dakhelling is, de kans op condensvorming toeneemt. Dit neemt niet weg dat condensvorming op verticale beglazing bij dezelfde condities ook zal optreden. Bovendien zullen de vier jaargetijden invloed hebben op de hoeveelheid en de duur van de condensvorming. In de zomerperiode is de kans op condensvorming groter, echter vanwege de snel toenemende temperatuur relatief kort van duur. In de winter is de kans kleiner echter indien condensvorming ontstaat zal dit voor een langere periode zijn.Een echt concrete tijdsduur is hiervoor moeilijk aan te geven, aangezien voornoemde factoren afzonderlijk hier invloed op kunnen hebben.

Samenvattend kunnen we concluderen dat VELUX haar dakvensters standaard voorziet van de beste isolerende beglazingen die de glasindustrie tot nu toe heeft weten te ontwikkelen. Wij staan dan ook borg voor de volle tien jaar garantie die VELUX Nederland B.V. verstrekt op haar dakvensters en gootstukken. Het natuurkundig verschijnsel `condensvorming` aan buitenzijde van de HR++ glaselement is dan ook volkomen normaal en heeft niets te maken met de kwaliteit van het glas of het VELUX dakvenster als zodanig, maar kan wel als nadelig beschouwd worden. Tot slot moeten wij constateren dat er geen echte oplossingen zijn. De regelgeving laat ons geen keus met betrekking tot de ontwikkeling van isolerend glas en het is met name een natuurverschijnsel die het fenomeen veroorzaakt en deze is niet te beïnvloeden.